Suomalaiset kaipaavat enemmän tietoa viestimien ympäristövaikutuksista

Suomalaiset ovat varsin ympäristötietoisia ja osaavat myös hyvin suhteuttaa omaan arkeensa liittyvien toimintojen ympäristövaikutuksia toisiinsa. Viestimien ympäristövaikutuksista kaivataan kuitenkin lisää tietoa osoittaa painetun viestinnän toimijoiden, sanoma- ja aikakauslehtien kustantajien, paino- ja paperiteollisuuden, alan maahantuojien ja tukkukauppojen sekä jakelutoimittajien TNS Gallupilla teettämä suomalaisten suhtautumista ja asenteita viestintään selvittänyt tutkimus. Suomalainen kuluttaja ei ole valmis luopumaan painetusta viestinnästä. Lue lisää lehdistötiedotteesta. Tutustu tutkimusraporttiin.