Graafinen Teollisuus ry

Liitto on kirjapainojen ja muiden graafisen alan tuotannollisten yritysten elinkeinopoliittinen etujärjestö. Liiton jäseninä on noin 165 alan yritystä.

Jäsenkuntaan kuuluu niin pieniä ja keskisuuria yrityksiä kuin suuryrityksiäkin. Yritysten järjestäytyminen vahvistaa alan elinkeinopoliittista ja yhteiskunnallista asemaa ja lisää sen arvostusta. Liitto tuottaa jäsenyritysten, päättäjien ja tiedotusvälineiden käyttöön tietoa toimialasta ja sen kehityksestä.

esimerkkikuva

Ydintehtävän – edunvalvonnan – lisäksi liiton työsarkaan kuuluu parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä, yhteistyötä ja osaamista. Keskeisiä toiminta-alueita ovat yritysjohdon koulutus, tutkimustoiminta ja teknologia, ympäristöasiat sekä toimialaa koskevat tilastot. Pk-yrityksillä on toiminnassa erityinen painoarvo.

Liitto on jäsenenä Medialiitossa, joka on Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsen. Tämä mahdollistaa alan yrityksille myös EK:n asiantuntijapalvelut ja tuen. Liitto on myös alan kansainvälisen yhteistoimintaorganisaation, Intergrafin jäsen. Intergrafin toimisto on Brysselissä, josta käsin valvotaan alan etuja Euroopan Unionissa ja seurataan erityisesti ympäristöasioita ja alaan vaikuttavan lainsäädännön kehitystä.

Mitä jäsenyys antaa?

 • Vahvan tuen elinkeinoelämän asioissa.
 • Tietoa ajankohtaisista asioista liiton tiedotustoiminnan välityksellä, julkaisuissa ja Print&Media-jäsenlehdessä.
 • Koulutustapahtumia, muiden muassa Mediapäivän vuosittain.
 • Markkinoinnin myyntivaikutus -tutkimuksen tulokset, koulutuksen ja asiakastapahtumat.
 • Ajankohtaisia tapahtumia.
 • Suhdannebarometrin neljännesvuosittain, suppeampana kuukausittain.
 • Kotimaiset ja ulkomaiset toimialaa kuvaavat tilastot.
 • Painotuotteiden ulkomaankaupan tilastot.
 • Messumatkoja ja opintomatkoja.
 • Graafisen alan toimitusehtojen vapaan käyttöoikeuden (suomi, ruotsi, englanti)
 • Graafisen tuotannon laatusertifikaatin, Graafisen tuotannon ympäristösertifikaatin sekä ClimateCalc-hiilijalanjälkilaskurin edulliseen jäsenhintaan.

Lisää jäsenyydestä