Työnantajan palkanmaksuopas 2018

Palkanmaksuopas_2018_kansi

Liiton vuosittain julkaisema Työnantajan palkanmaksuopas on ilmestynyt ja postitettu kaikille jäsenille.


Kirjatyöntekijöiden työehtosopimus on muuttunut media- ja painoalan työntekijöitä koskevaksi työehtosopimukseksi, ja sen sopimuskausi on 1.2.2018–31.1.2021.


Vuoden alussa on hyvä huomioida, että uuden työehtosopimuksen mukaan kilpailukykysopimukseen liittyvästä 24 tunnin vuosittaisesta työajan pidennyksestä luovutaan vaiheittain. Vuoden 2018 työaikaa pidennetään 1.1.2018 alkaen 16 tuntiin vuodessa.


Sopimuskaudella palkkoja korotetaan 1.4.2018 ja 1.4.2019. Lue tarkemmin tulevasta Työnantajan palkanmaksuoppaasta.
Alan työsuojeluopas uudistettu

Graafisen teollisuuden vuodelta 2003 oleva työsuojeluopas on uudistettu. Perinteisten työsuojeluasioiden lisäksi julkaisussa on pyritty ottamaan huomioon työpaikan kehittyvät ja muuttuvat painopistealueet.

Oppaan sisällön rakenteessa on noudatettu ajatusmallia:

  • mikä on ongelma
  • miten se ratkaistaan
  • kuka auttaa toiminnassa
  • miten sitä voidaan parantaa

Opasta voi tilata Työturvallisuuskeskuksesta, puh. 09 6162 6272 tai TTK/julkaisut.

 

Oppaan hinta on 20 € + alv + toimituskulut.

 


Best practices in socially responsible restructuring for printing companies

Intergrafin ja työntekijäkeskusjärjestön UNI Europa Graficalin sekä muutaman maan työnantaja- ja työntekijäjärjestön yhteishankkeen englanninkieliset raportit:

 

The Future of the European Print Inudustry - In our own Hands: What the industry says

The Future of the European Print Inudustry - In our own Hands: Restructuring: Your Toolkit to Maket it Hapen


Käsikirja parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta (BAT) liuottimia käyttävässä pintakäsittelyssä

BAT-raporttiin on koottu tietoa parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mukaisista liuottimia käyttävän pintakäsittelyn prosesseista ja keinoista päästöjen rajoittamiseen ja hallintaan.

 

Käsikirja on laadittu yhteistyössä viranomaisten ja teollisuuden kanssa. Se julkaistaan Suomen ympäristökeskuksen kirjasarjassa.

 

Sähköisessä muodossa käsikirja löytyy valtion ympäristöhallinnonverkkopalvelusta.

 

 

Atex-opas

ATEX-asetus edellyttää, että työpaikoilla, joilla käsitellään palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä siinä määrin, että näiden aineiden käsittelyyn liittyy mahdollisuus vaarallisen räjähdyskelpoisen ilmaseoksen muodostumiseen, laaditaan räjähdyssuojausasiakirja.


Työpaikoilla tehtävää työtä helpottamaan on laadittu offsetpainoille käytännön läheinen opas, jossa kuvataan räjähdysasiakirjan laatimista selkein ohjein ja käytännön esimerkein VTT:llä kehitetyn mallin pohjalta.

 

ATEX opas (pdf) (503.7 KB)


Mediakirja 2017

MediakirjaMediakirja 2017 on toinen mediatoimialan yhteinen vuosijulkaisu, joka luotaa kotimaisen median tilaa ja tulevaisuutta vuosittain vaihtuvin tekijöin. 

Kirjan päätoimittajaksi kutsuttiin Ville Blåfield ja graafiseksi suunnittelijaksi vuoden 2016 kauneimman kirjan suunnitellut Anne-Mari Ahonen. Mediakirjan teema on median muutos nuorten näkökulmasta.

– Toimialan murrosta ja kuluttajakäyttäytymisen muutosta on perusteltua katsoa nuorimpien ikäryhmien kautta – siellä uudet muodot omaksutaan ensimmäisenä ja vähiten vanhaa haikaillen, kertoo Blåfield.


Voit tilata Mediakirjaa edulliseen jäsenhintaan 22 € (+ alv 10 % + toimituskulut) osoitteesta info@medialiitto.fi. Myös vuoden 2016 Mediakirjaa on edelleen saatavilla.


Graafinen Teollisuus ry:n vuosikertomus 2017

GraafinenTeollisuus_Vuosikertomus_2017_kansi

Graafisen alan toimintaympäristön kehitys vuonna 2017, alan keskeiset tilastot ja näkymät, yhdityksen toiminta vuonna 2017 sekä jäsenluettelo.


Vuosikertomus on jaettu koko jäsenistölle toukokuussa. Lisää voi tilata osoitteesta annukka.ahopalo@graafinenteollisuus.fi


Vuosikertomus on maksuton.


Suomalaisten mielikuvia painetusta ja sähköisestä viestinnästä 2010

Print Power -hanke teetti Metsäsäätiön tukemana TNS-Gallupilla kyselyn suomalaisten käsityksistä painotuotteen ympäristövaikutuksista. Tutustu tutkimusraporttiin.