Tekniset laatusuositukset ja painotuotteen suunnittelun tekniset ohjeet

Graafisen alan tekniset laatusuositukset on päivitetty standardien myötä vuonna 2005 VTT:n tutkijoiden ja alan asiantuntijoiden toimesta. Suositukset perustuvat pääosin ISO-standardeihin, ja niitä voidaan pitää mitattavina tavoitearvoina, jotka toimivat tuotantolaitoksille ja asiakkaille yhteisenä normistona puhuttaessa painotuotteen teknisestä laadusta.


Painotuotteen valmistaminen on prosessi, jossa lopputulokseen vaikuttavat kaikki työvaiheet. Käytännössä jo työn suunnitteluvaiheessa määritellään osa lopputuotteen ominaisuuksista. Yleisimpien virheiden välttämiseksi alalla on laadittu tiivis muistilista, jonka toivotaan toimivan apuna sekä painotuotteen tilaajalle että painotuotteen myyjälle. Muistilistassa päähuomio on aineistoon liittyvissä ohjeissa.

 

Tekniset laatusuositukset 2005 (pdf) (38.1 KB)

 

Ohjeita painotyon ostajalle (pdf) (30.7 KB)