Medialiitto kouluttaa: Esimiesvalmennus 18.9.2018

medialiitto-logo-fiMedialiitto järjestää syyskuussa esimieskurssin, jossa käydään läpi työsuhteen elinkaari pähkinänkuoressa työsopimuksen solmimisesta työsuhteen päättämiseen. 


Kurssilla perehdytään myös keskeisiin määräyksiin työajoista ja lomista, erityisesti alan työehtosopimusten erikoisuudet huomioiden, sekä pohditaan esimiestyön käytäntöjä hankalissa tilanteissa (myöhästely, epäasiallinen käytös, huono työtulos yms.).

 

Esimiesvalmennus on tarkoitettu media-alan työehtosopimuksia soveltaville esimiehille, niin uusille kuin kertausta kaipaaville. Ohjelma soveltuu myös palkanlaskijoillle. 

 

Voit osallistua valmennukseen joko paikan päällä Helsingissä tai webinaarina. Webinaarin voi valita joko koko päiväksi (10–16) tai pelkäksi iltapäiväksi (14–16). Iltapäivällä ohjelmassa perehdytään työaikaan, poissaoloihin ja lomiin.

 

Webinaarin seuraamiseen Adobe Connect -etäyhteydellä tarvitaan internet-yhteys (mieluiten kiinteä linja), selain ja tietokoneeseen liitetyt kaiuttimet tai kuulokkeet. Lisäksi koneessa on oltava asennettuna Flash Player (nykyisin vakiona lähes kaikissa koneissa). Webinaariosallistujat saavat edellisenä päivänä sähköpostiin linkin, jonka kautta pääsee liittymään webinaarilähetykseen. Osallistuminen ei siis vaadi Adobe Connect -lisenssiä.


Aika

18.9.2018 klo 10.00–16.00. Aamiainen klo 9.00 alkaen. Lounas klo 12.30.


Paikka

Scandic Simonkenttä

Simonkatu 9, 00100 Helsinki

 

Hinta

Koko päivän kestävän valmennuksen hinta Gt:n jäsenille (jotka eivät ole Medialiiton jäseniä) on 500 € (alv 0 %). Webinaarin hinta on 400 € (koko päivä) tai 200 € (iltapäivä klo 14–16).


Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä valmennukseen on 15.8. Ilmoittaudu ja lue lisää.

Työnantajan palkanmaksuopas 2018

Palkanmaksuopas_2018_kansiLiiton vuosittain julkaisema Työnantajan palkanmaksuopas on ilmestynyt ja postitettu kaikille jäsenille.


Kirjatyöntekijöiden työehtosopimus on muuttunut media- ja painoalan työntekijöitä koskevaksi työehtosopimukseksi, ja sen sopimuskausi on 1.2.2018–31.1.2021.


Vuoden alussa on hyvä huomioida, että uuden työehtosopimuksen mukaan kilpailukykysopimukseen liittyvästä 24 tunnin vuosittaisesta työajan pidennyksestä luovutaan vaiheittain. Vuoden 2018 työaikaa pidennetään 1.1.2018 alkaen 16 tuntiin vuodessa.


Sopimuskaudella palkkoja korotetaan 1.4.2018 ja 1.4.2019. Lue tarkemmin tulevasta Työnantajan palkanmaksuoppaasta.


Koeajan ja takaisinottoajan pituus

TES uudistuuKOEAIKA


Vuoden 2018 alusta alkaen koeajan maksimipituus on 6 kuukautta. Alle vuoden mittaisessa määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. 


Jos työntekijä on koeaikana poissa töistä työkyvyttömyyden tai perhevapaan perusteella, voidaan koeaikaa vastaavasti pidentää.


Muistathan, että koeajasta on erikseen sovittava – näyttövelvollisuus koeajasta on aina työnantajalla.TES uudistuuTAKAISINOTTOAIKA


Takaisinottovelvollisuus koskee tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottuja työntekijöitä. Vuoden 2018 alusta alkaen takaisinottoaika on neljä kuukautta työsuhteen päättymisestäMikäli työsuhde on kestänyt yli 12 vuotta, takaisinottoaika on kuusi kuukautta.


Jos työnantaja tarvitsee työvoimaa samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottu on tehnyt, on työvoimaviranomaisilta tiedusteltava, onko entinen työntekijä työttömänä työnhakijana.


Uudet verokortit käyttöön helmikuussa

2018Vuoden 2018 verokortit tulevat voimaan helmikuun alusta alkaen. Tammikuussa käytetään siis vielä vuoden 2017 verokorttia. Käytössä on perusprosentti, sillä tulorajan seuranta on vuosikohtainen.


Verokortin tuloraja nollautuu vuoden vaihteessa, ja tulojen laskenta alkaa silloin uudelleen alusta.


Palkasta perittävät työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut vuonna 2018

2018Työntekijän palkasta perittävät maksut vuonna 2018 ovat:
• eläkevakuutusmaksu alle 53-vuotiailta ja 63–67-vuotiailta 6,35 %
• eläkevakuutusmaksu 53–62-vuotiailta 7,85 %

• 68 vuotta täyttäneille ei kartu eläkettä eivätkä he maksa työeläkevakuutusmaksuja
• työttömyysvakuutusmaksu 1,90 %

• 65 vuotta täyttäneet palkansaajat eivät maksa työttömyysvakuutusmaksua.


Työntekijän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksu on vuonna 2018 keskimäärin 24,4 % ja työnantajan keskimäärin 17,75 %.


Sotu-maksu (eli yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu), joka maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa, on 0,86 %.


Yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on 18–52-vuotiailta ja yli 62-vuotiailta 24,1 % ja 53–62-vuotiailta 25,6 %. Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta. Aloittavan yrittäjän YEL-maksut ovat alhaisemmat.


Luontoisetujen verotusarvot vuonna 2018

2018Verohallinnon vahvistamat yleisimpien luontoisetujen laskentaperusteet ovat:

• Matkapuhelinetu: 20 €/kk. Edun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset.

• Ravintoetu: 6,50 €/ateria, jos edun hankkimisesta on aiheutunut työnantajalle välittömiä kustannuksia ja näiden kustannusten arvonlisäveroa 6,50–10,40 €. 

• Autoetu: Lue tarkemmin esimerkiksi Veronmaksajain Keskusliiton sivuilta.

• Muut luontoisedut: Lue tarkemmin esimerkiksi Veronmaksajain Keskusliiton sivuilta.


Päivärahat ja kilometrikorvaukset vuonna 2018

2018• Kotimaan päiväraha on enintään 42 €.

• Ulkomaan päivärahojen enimmäismäärät selviävät esim. Veronmaksajain Keskusliiton taulukosta.

• Kilometrikorvaukset: Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan autolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten enimmäiskorvaus on 0,42 €/km. Katso auton kilometrikorvauksen korotukset ja muiden kulkuneuvojen kilometrikorvauksen esim. Veronmaksajain Keskusliiton sivuilta.


Gt ei ole työnantajajärjestö

Alan työmarkkina-asioita hoitaa Medialiitto, ja Medialiiton jäsenet saavat myös parhaan mahdollisen juristitasoisen työsuhdeneuvonnan sekä työsuhdekoulutusta edullisella jäsenhinnalla. Lue lisää Medialiiton jäsenyydestä.


Koska Graafinen Teollisuus ry:llä on runsaasti pieniä jäsenyrityksiä, jotka eivät ole Medialiiton jäseniä mutta noudattavat alan työehtosopimuksia, myös Gt pyrkii auttamaan jäseniään työehtosopimusten tulkinnassa ja neuvomaan perustyösuhdeasioissa.


Gt:n jäsenillä on usein mahdollisuus osallistua ei-jäsenhinnalla Medialiiton työsuhdekoulutuksiin.


Kysy rohkeasti, niin mietitään yhdessä hyviä ratkaisuja työsuhdepulmiin!


Annukka Ahopalo

040 503 1161

annukka.ahopalo@graafinenteollisuus.fi