Tehtävät ja toiminta

Graafinen Teollisuus ry:n toiminta on monipuolista, ja sitä kehitetään jatkuvasti jäsenyritysten tarpeiden ja toimintaympäristön muutosten mukaan. Liitto on palveluorganisaatio, joka toimii jäsentensä hyväksi heidän toimissaan yrittäjinä ja työnantajina. Liiton toiminnan periaatteita ovat avoimuus, joustavuus ja kustannustehokkuus.

 

Graafinen Teollisuus ry

 • valvoo jäsenyritystensä yhteisiä etuja
 • kehittää jäsenyritysten toimintaedellytyksiä
 • ohjaa alan tutkimusta
 • toimii osaamisen kehittämisen puolesta
 • tuottaa koulutuspalveluja ja kehittää alan ammatillista koulutusta
 • tuottaa analysoitua tietoa jäsenyritysten toiminnan tueksi
 • julkaisee alan palveluhakemistoa
 • toimii asiantuntevan henkilöstön pitämiseksi alalla – nyt ja tulevaisuudessa
 • osallistuu alan työehtojen kehittämiseen yhteistyössä Viestinnän Keskusliiton kanssa
 • tukee alan yritysten kansainvälistymistä ja verkottumista
 • pyrkii ylläpitämään alan ja sen tuotteiden arvostusta kuluttajien, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa.