Palaa otsikoihin

Työnantajan palkanmaksuopas 2018


Palkanmaksuopas_2018_kansiLiiton vuosittain julkaisema Työnantajan palkanmaksuopas ilmestyy tammikuun aikana. Se postitetaan kaikille jäsenille.


Nykyinen kirjatyöntekijöiden työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka. Uuden media- ja painoalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2018–31.1.2021.


Vuoden alussa on hyvä huomioida, että uuden työehtosopimuksen mukaan kilpailukykysopimukseen liittyvästä 24 tunnin vuosittaisesta työajan pidennyksestä luovutaan vaiheittain. Vuoden 2018 työaikaa pidennetään 1.1.2018 alkaen 16 tuntiin vuodessa.


Sopimuskaudella palkkoja korotetaan 1.4.2018 ja 1.4.2019. Lue tarkemmin tulevasta Työnantajan palkanmaksuoppaasta.
Palaa otsikoihin

Koeajan ja takaisinottoajan pituus


TES uudistuuKOEAIKA


Vuoden 2018 alusta alkaen koeajan maksimipituus on 6 kuukautta. Alle vuoden mittaisessa määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. 


Jos työntekijä on koeaikana poissa töistä työkyvyttömyyden tai perhevapaan perusteella, voidaan koeaikaa vastaavasti pidentää.


Muistathan, että koeajasta on erikseen sovittava – näyttövelvollisuus koeajasta on aina työnantajalla.TES uudistuuTAKAISINOTTOAIKA


Takaisinottovelvollisuus koskee tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottuja työntekijöitä. Vuoden 2018 alusta alkaen takaisinottoaika on neljä kuukautta työsuhteen päättymisestä. Mikäli työsuhde on kestänyt yli 12 vuotta, takaisinottoaika on kuusi kuukautta.


Jos työnantaja tarvitsee työvoimaa samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottu on tehnyt, on työvoimaviranomaisilta tiedusteltava, onko entinen työntekijä työttömänä työnhakijana.


Palaa otsikoihin

Uudet verokortit käyttöön helmikuussa


2018Vuoden 2018 verokortit tulevat voimaan helmikuun alusta alkaen. Tammikuussa käytetään siis vielä vuoden 2017 verokorttia. Käytössä on perusprosentti, sillä tulorajan seuranta on vuosikohtainen.


Verokortin tuloraja nollautuu vuoden vaihteessa, ja tulojen laskenta alkaa silloin uudelleen alusta.


Palaa otsikoihin

Palkasta perittävät työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut vuonna 2018


2018Työntekijän palkasta perittävät maksut vuonna 2018 ovat:
• eläkevakuutusmaksu alle 53-vuotiailta ja 63–67-vuotiailta 6,35 %
• eläkevakuutusmaksu 53–62-vuotiailta 7,85 %

• 68 vuotta täyttäneille ei kartu eläkettä eivätkä he maksa työeläkevakuutusmaksuja
• työttömyysvakuutusmaksu 1,90 %

• 65 vuotta täyttäneet palkansaajat eivät maksa työttömyysvakuutusmaksua.


Työntekijän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksu on vuonna 2018 keskimäärin 24,4 % ja työnantajan keskimäärin 17,75 %.


Sotu-maksu (eli yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu), joka maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa, on 0,86 %.


Yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on 18–52-vuotiailta ja yli 62-vuotiailta 24,1 % ja 53–62-vuotiailta 25,6 %. Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta. Aloittavan yrittäjän YEL-maksut ovat alhaisemmat. 


Palaa otsikoihin

Luontoisetujen verotusarvot vuonna 2018


2018Verohallinnon vahvistamat yleisimpien luontoisetujen laskentaperusteet ovat:

• Matkapuhelinetu: 20 €/kk. Edun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset.

• Ravintoetu: 6,50 €/ateria, jos edun hankkimisesta on aiheutunut työnantajalle välittömiä kustannuksia ja näiden kustannusten arvonlisäveroa 6,50–10,40 €. 

• Autoetu: Lue tarkemmin esimerkiksi Veronmaksajain Keskusliiton sivuilta.

• Muut luontoisedut: Lue tarkemmin esimerkiksi Veronmaksajain Keskusliiton sivuilta.


Palaa otsikoihin

Päivärahat ja kilometrikorvaukset vuonna 2018


2018• Kotimaan päiväraha on enintään 42 €.

• Ulkomaan päivärahojen enimmäismäärät selviävät esim. Veronmaksajain Keskusliiton taulukosta.

• Kilometrikorvaukset: Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan autolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten enimmäiskorvaus on 0,42 €/km. Katso auton kilometrikorvauksen korotukset ja muiden kulkuneuvojen kilometrikorvauksen esim. Veronmaksajain Keskusliiton sivuilta.


Palaa otsikoihin

Lisää EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvää koulutusta keväällä


GT-seminaaritJäikö viime syksyn tietosuoja-asetusiltapäivä väliin? Oletko jo herännyt EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin? Tikittääkö kello korviesi välissä? Toukokuu lähestyy kovaa vauhtia, mutta ei hätää, lisää tietosuojakoulutusta on tulossa.


EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuo paljon uusia vaatimuksia sekä rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille. Sanktiot määräysten laiminlyömisestä voivat olla ennennäkemättömän suuret. Lisäksi rekisterinpitäjät vaativat henkilötietojen käsittelijöitä (esimerkiksi painotaloja) osoittamaan, että ne toimivat tietosuoja-asetuksen velvoitteiden mukaisesti. Asetus astuu voimaan toukokuussa 2018.


Asetus koskee kaikkia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita – niin rekisterinpitäjiä kuin henkilötietojen käsittelijöitä. Tietosuoja-asetus säätää myös, mistä seikoista rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välisissä toimeksiantosopimuksissa on sovittava.


Viimeistään nyt on aika alkaa valmistautua muutoksiin. Apua hankalaan asiaan saat liiton omista jäsenkoulutuksista, jotka toteutetaan yhteistyössä Sanomalehtien Liiton ja Aikakausmedian kanssa seuraavasti:

 • 11.1.2018: Keskeisimmät muutokset ja niiden vaikutukset yritysten velvoitteisiin
 • 26.1.2018: Henkilötietojen käsittelijän velvoitteet ja tietojenkäsittelysopimukset
 • 15.2.2018: Tietosuoja ja markkinointi
 • 22.3.2018: Tilaushallintajärjestelmät ja tietosuoja-asetus

Kunkin koulutusten jäsenhinta on 150 € (+ alv)  tai webinaarina 130 € (+ alv). Koulutukset järjestetään Helsingissä. Lue lisää tapahtumakalenterista ja ilmoittaudu mukaan. Tammikuun ensimmäisestä koulutuksesta tarkempaa tietoa alla.

Palaa otsikoihin

11.1.2018 klo 9-12 Tietosuoja-asetusaamu 


GT-seminaaritEU:n tietosuoja-asetus korostaa dokumentoinnin merkitystä: yrityksen tulee pystyä kuvaamaan tietojenkäsittelyprosessinsa tietosuojan näkökulmasta. Myös rekisteröidyn oikeudet (kuten oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen) vaativat useisiin järjestelmiin muutoksia.


Koulutussarjan ensimmäisessä koulutuksessa käsitellään tietosuoja-asetuksen keskeisimpiä muutoksia ja niiden vaikutuksia yritysten velvoitteisiin. Lisäksi tutustutaan liittojen tuottamiin materiaaleihin ja niiden käyttöön.


Sääntelykokonaisuus ja peruskäsitteitä 

 • Mikä on tietosuojaan liittyvä sääntelykokonaisuus?
 • Mitä peruskäsitteitä jokaisen tulee ymmärtää? 

Tietosuoja-asetuksen keskeisimmät muutokset

 • Mitkä ovat keskeiset muutokset ja mitä ne merkitsevät yrityksille?

Käsittelyperusteet ja rekisteröidyn oikeudet 

 • Millä perusteilla henkilötietoja saa jatkossa käsitellä?
 • Millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on ja miten niitä käytännössä toteutetaan?

Tietosuojaperiaatteiden toteuttaminen ja dokumentointi 

 • Miten tietosuojaperiaatteita toteutetaan käytännössä?
 • Miten osoittamisvelvollisuudesta huolehditaan?
 • Millaisia ovat tietojenkäsittelysopimukset?

Riskiperusteinen toimenpidesuunnitelma 

 • Miten riskiä arvioidaan?
 • Mitä toimenpiteitä tulisi tehdä ensimmäiseksi?


Aikakausmedian, Graafinen Teollisuus ry:n ja Sanomalehtien Liiton järjestämän jäsenkoulutuksen kouluttajana toimii Anna Paimela, joka on tietosuojaan ja teknologiaan erikoistunut lakimies ja Iconics Consulting Oy:n osakas. Hänellä on laaja-alainen kokemus mediaan, mainontaan, markkinointiin ja digitaaliseen kehitykseen liittyvästä juridiikasta.

Voit osallistua koulutukseen joko paikan päällä Helsingissä tai webinaarina. Webinaarin seuraamiseen Adobe Connect -etäyhteydellä tarvitaan internet-yhteys (mieluiten kiinteä linja, langaton verkko ei ehkä toimi yhtä hyvin), selain ja tietokoneeseen liitetyt kaiuttimet tai kuulokkeet. Lisäksi koneessa on oltava asennettua Flash Player. Webinaariosallistujille lähetetään edellisenä päivänä sähköpostilla linkki, jonka kautta pääsee liittymään webinaarilähetykseen. Osallistuminen ei vaadi Adobe Connect -lisenssiä.


Ilmoittautuminen viimeistään 4.1.2018 tapahtumakalenterin kautta. Hinta 150 € (+alv), webinaari 130 € (+alv).


Lisätiedot: Annukka Ahopalo annukka.ahopalo@graafinenteollisuus.fi


 

Graafinen Teollisuus ry


Lasse Krogell 0400 453 736

Annukka Ahopalo 040 503 1161

Eteläranta 10

00130 Helsinki

www.graafinenteollisuus.fi


Käyttäjätunnus jäsensivuille


Jos Sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta tai se on hukassa, voit helposti tilata sen tästä.


Tilaa jäsenkirje


Onko organisaatiossasi joku, joka ei vielä saa Gt:n jäsenkirjettä? 

Jäsenkirjeen voivat tilata kaikki Gt:n jäsenyrityksissä työskentelevät. Tilaaminen käy helposti etusivun oikean yläkulman linkistä. Kun olet täyttänyt ja lähettänyt lomakkeen, saat sähköpostiisi vahvistuslinkin – klikkaa sitä, niin liiton tiedotteet kilahtavat säännöllisesti postilaatikkoosi.

TES-info 18.1.2018


Medialiitto_logoMedialiiton järjestämässä koulutuksessa TES-neuvottelijat esittelevät viimeisellä neuvottelukierroksella sovittuja asioita, kuten:

 • palkankorotukset ja yrityskohtainen erä
 • työajan pidentäminen (kiky)
 • jouluraha 
 • "kirjatyöntekijöiden" työaikamääräykset
 • takaisinottovelvollisuus
 • korvaava työ

Aika: 18.1.2018 klo 9.45–16.00


Paikka: Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki


Hinta: Gt:n jäsenille 200 € (+ alv) sisältäen lounaan ja kahvitarjoilut.


Lue lisää tapahtumakalenterista ja ilmoittaudu 8.1. mennessä!


Think Ink 2018


Mobiili on mullistanut niin maailman kuin median. Mediapäivänä julkistetussa Think Ink 2018 -kilpailussa etsitään ja palkitaan parhaat medialiiketoimintaa eteenpäin vievät mobiiliratkaisut. 


Olipa ideasi uusi palvelu tai median tuotantoprosesseja parantava innovaatio, ilmoita se Think Ink Median uudet mobiiliratkaisut -kilpailuun. Viestintäalan tutkimussäätiön kilpailuun osallistuvat ideat arvioidaan uutuusarvon, vaikuttavuuden ja toteutettavuuden perusteella. Parhaiden ratkaisujen esittäjiä ja tiimejä sparrataan henkilökohtaisesti tuotekehityksessä ja liiketoimintasuunnitelman hiomisessa.


Kilpailun voittaja saa palkinnoksi 80000 euroa ja toiseksi tullut 20000 euroa, muille on tarjolla enintään neljä 10000 euron palkintoa. Lisäksi kaikki finaaliin yltävä ideat saavat kehitysrahaa 10000 euroa.


Kilpailu on avoin kaikille ja se jakautuu kolmeen vaiheeseen:

 1. Ideahaku: marraskuu 2017 - helmikuu 2018
 2. Parhaiden ideoiden jatkojalostus: huhtikuu 2018 - syyskuu 2018
 3. Voittajien palkitseminen: marraskuu 2018
Viimeinen idean jättöpäivä on 4.3.2018.

Intergraph Newsflash


Intergrafin uutiskirje kertoo ajankohtaisista asioista EU:ssa ja eurooppalaisella graafisella alalla.

Uusimmasta Newsflashista voit lukea esimerkiksi 
Uusimman Newsflahsin voit ladata tästä:
Intergraf Newsflash 01-2018
Vanhoja Newsflasheja löydät liiton jäsenpalvelusta, jonne pääset omilla käyttäjätunnuksillasi. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia tai ne ovat kadonneet, toimi sivun yläreunan ohjeiden mukaan.

Aikakauslehtiseminaari 1.2.2018 Brysselissä


Intergraf järjestää 1. helmikuuta kolmannen teemaseminaarinsa. Ensimmäinen paneutui kirjatuotantoon, toinen suoramarkkinointiin ja nyt ovat vuorossa aikakauslehdet

Brysselissä järjestettävässä yhden päivän seminaarissa tehdään laaja läpileikkaus aikkaribisneksen tilasta ja kehityksestä sekä kustantajan että 

Teemaseminaaria rikastaa brittiläisen Smithers-Pira-tutkimuslaitoksen tekemä markkinaraportti. 

Hinta: Gt:n jäsenille 190 € 
(muille 450 €). 

Kutsu tärkeä aikkariasiakkaasi mukaan!

Print&Media


pm_joulukuu2017_kansi_500px_web


Uusin Print&Media-lehti ilmestyi 1.12. Seuraava numero ilmestyy 7.2.