Alan toimitusehdot

Graafinen Teollisuus ry on julkaissut uuden, ajanmukaistetun toimitusehtosuosituksen, joka on kaikkien jäsenten vapaassa käytössä. Muut kuin jäsenet voivat hyödyntää sopimusehtoja vain ostamalla niiden käyttöoikeuden.

Koska olet liiton jäsen, voit ladata uudet toimitusehdot valmiina pdf:nä ja käyttää sitä sopimusasiakirjana. Ruotsin ja englannin kielisistä toimitusehdoista julkaisemme kaksi erilaista versiota, joista toinen on tarkoitettu kotimaan kauppaan ja toinen vientiin – ehdot ovat toimitusehtolauseketta (kohta 4.2) lukuun ottamatta identtiset.