2_FAKTAT_uutiskirjeeseen

1_FAKTAT_uutiskirjeeseen

Faktaa löytyy

Painotuote on edelleen toimiva ja tehokas tapa viestiä. Siitä ei ole mitään epäselvyyttä – monet tutkimukset osoittavat niin.

Print Power -lehdet ja -nettisivu kertovat printin tehokkuudesta selkeästi ja näyttävästi. Jos olet mukana hankkeessa, voit vapaasti käyttää kaikkea hankkeen tuottamaa materiaalia. Tee tilaus ja käytä hyväksesi!

Lue lisää faktaa hankkeen omilta nettisivuilta.

Print Power ja Two Sides

Print Power on Euroopan laajuinen projekti, joka tekee työtä paperi- ja painotuotteiden puolesta. 


Print Power pitää sisällään kaksi kampanjaa. Two Sides kertoo kuluttajille paperi- ja painoteollisuuden yleistä mielikuvaa huomattavasti paremmista ympäristöarvoista. Se on tärkeä päänavaus koko alan säilymisen kannalta. Print Power -kampanja muistuttaa mediapäättäjiä siitä, kuinka tehokas ja kilpailukykyinen viestintäväline painotuote edelleen on.

 

Hanke nostaa esiin painotuotteen kaksi tärkeää etua: ympäristöystävällisyyden ja tehokkuuden. Painotuote kestää vertailun minkä tahansa viestimen kanssa!

 

Tällainen imagotyö vaatii kaikkien alan toimijoiden tukea. Eurooppa-tason rahoituksen saaminen edellyttää kansallista varainhankintaa. Projektin jatkamiseen Suomessa tarvitaan koko graafisen sektorin aktiivista osallistumista ja vuosittaisen kohtuullisen osallistumis- tai tukimaksun maksamista.