Palaa otsikoihin

Sari Niemi jatkaa Gt:n puheenjohtajana


SariNiemiLiiton hallitukseen ja pk-johtokuntaan ei uusi vuosi tuonut suuria muutoksia. Uusi hallitus kokoontui ensimmäisen kerran tostaina 2.2.2017.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Sari Niemi (Kirjapaino Koliprint Oy). Myös varapuheenjohtajat säilyvät entisinä: toimitusjohtaja Jari Avellan (PunaMusta Oy) ja Osmo Latvala (Reilat Oy), joka jatkaa myös pk-johtokunnan puheenjohtajana.

Hallituksessa aloitti yksi uusi jäsen, kun toimitusjohtaja Jarkko Viheriävaara (Lönnberg Painot Oy) liittyi joukkoon hallituksessa koko Gt:n olemassaolon ajan istuneen Jarmo Porkan (Painotalo Plus Digital Oy) paikalle. Kiitämme Jarmoa yhteisistä vuosista – hänen liiton hyväksi antama työpanoksensa on ollut arvokas – ja toivotamme Jarkon tervetulleeksi mukaan. 

Pk-johtokunnassa Jarmo Porkan tilalle valittiin syyskokouksessa toimitusjohtaja Magnus Stenström (Waasa Graphics Oy). 

Hallituksen ja pk-johtokunnan kokoonpanot näet tästä.

Palaa otsikoihin

Onko alan suhdanne kääntymässä?


EK merkkiElinkeinoelämän keskusliitto julkaisi Suhdannebarometrinsa helmikuun alussa. 


Suhdannebarometrin sivu 16 kertoo painamisen suhdanteista. Vaikka suhdannetilanne kuvataan raportissa totutun heikkona, näkevät kyselyyn vastanneet yritykset suhdannenäkymät ensimmäistä kertaa moneen vuoteen positiivisina, saldoluvun ollessa +10. Vastaajista 18 % näkee tulevaisuuden positiivisena, 74 % ajattelee saman jatkuvan ja vain 8 % uskoo suhdanteiden edelleen heikkenevän.


Kun katsoo peruutuspeiliin ja siis Tilastokeskuksen raportteihin, ei vielä ole löydettävissä mitään merkittäviä muutoksia alan tilanteessa. Uusin virallinen tilinpäätöstilasto on kuitenkin vasta vuodelta 2015. Sen mukaan liikevaihto oli jälleen laskenut noin 100 000 € (alan liikevaihto yhteensä hieman yli 1,1 miljardia euroa). Alan henkilöstömäärä vuonna 2015 oli 7149. Kolmetoista yritystä työllisti yli 100 henkilöä ja 16 yritystä 50–99 henkilöä. Valtaosa toimialan 863 yrityksestä työllistää 0–4 henkilöä (648 yritystä). 


Arviomme on, että kehitys jatkui samanlaisena myös viime vuonna. Alan liikevaihto lienee siis pysynyt edelleen hieman yli miljardissa eurossa. Henkilömäärä sitä vastoin putosi vuonna 2016 arviomme mukaan alle 7000:n henkilön. Liiton raportin alan tilanteesta voit ladata alta.


Graafinen Teollisuus Suomessa – tilastoyhteenveto helmikuu 2017


Palaa otsikoihin

Kirjatyöntekijöiden uusi TES on nyt voimassa


TES uudistuu

Jo pari vuotta vanhan kirjatyöntekijöiden työehtosopimuksen kanssa rinnakkain voimassa ollut nk. työaika-TES astui sitovana voimaan helmikuun alussa. Työaikauudistus ei koske sanomalehtitaloja, joilla on kuitenkin mahdollisuus ottaa määräykset käyttöön paikallisesti sopimalla.


Uusien määräysten tavoitteena on joustavoittaa työajan sijoittamista. Merkittävin muutos on mahdollisuus yötyöhön myös siviilipainoissa. Niissä yrityksissä, joissa jo aikaisemminkin on tehty yötyötä paikallisen sopimuksen perusteella, on uusien työaikamääräysten käyttöönotto edellyttänyt kompensaatiosta sopimista yhdessä.

Aikaa yritysten sisäisiin kompensaationeuvotteluihin liitot antoivat 31.8.2016 saakka; mikäli yrityksissä ei löydetty yhteisymmärrystä kompensaation ratkaisutavasta, liittojen yhteinen työryhmä ratkaisi asian syksyn aikana. Työryhmässä Viestinnän Keskusliiton (nykyisin Medialiitto) ja Team Teollisuusalojen ammattiliiton edustajien kanssa mukana ollut Gt:n liittojohtaja Lasse Krogell kertoo, että runsaassa puolessa yrityksistä sopimus saatiin aikaiseksi omin voimin. Yhteensä yötyötä koskevan kompensaatiopäätöksen tarvitsi noin 20 graafisen alan yritystä.

Yötyön vapautumisen lisäksi uutta ovat vuosityöaika, tasoitusvapaat sekä kuukausipalkka. Myös lisien laskenta muuttui.

Palaa otsikoihin

Henkilöstöhallinnon ajankohtaispäivä 15.2.2017


Medialiitto_logoVuoden 2017 alusta tuli voimaan myös työlainsäädännön muutoksia, jotka koskevat koeajan pituutta, määräaikaisten työsuhteiden solmimista, takaisinottovelvoitteen pituutta sekä irtisanottavien työntekijöiden muutosturvaa.


Medialiitto järjestää 15.2.2017 henkilöstö- ja palkkahallinnolle suunnatun koulutuksen, jossa käsitellään työlainsäädännön muutoksia ja sitä, miten muutokset tulevat voimaan media-alalla. Koulutuksessa käsitellään myös uusia työehtosopimuksia, kirjatyöntekijöiden työaikauudistukseen liittyviä uusimpia tulkintoja sekä työsuhteisiin liittyvää uutta oikeuskäytäntöä. VIELÄ EHDIT MUKAAN!


Aika: keskiviikko 15.2.2017 klo 10–16
Paikka: Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Hinta: Medialiiton jäsenille 350 € + alv, muille (vain Gt:n jäsenet) 390 € + alv
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan 10.2. mennessä

tapahtumakalenterin kautta. Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä.


Palaa otsikoihin

Työaikasuunnittelu ja tuotantotehokkuusneuvonta jäsenpalveluina


Lasse KrogellLiiton toimistosta löytyy osaamista, jota emme aina muista toitottaa. Liittojohtaja Lasse Krogell on ollut aktiivisesti mukana työehtosopimuksen uudistamistyössä ja hänen tietojaan työaikasuunnittelun osalta kannattaa hyödyntää. Toinen liittojohtajan osaamisalue on tuotantotehokkuuden parantaminen. Usein kiroillaan huonoa hintatasoa. Onko vika kuitenkin huonossa tehokkuudessa? Katsokaapa saksalaisten nettipainojen hintoja! Ne tekevät edullisilla hinnoilla hyvää tulosta, kun tehokkuus on viritetty huippuunsa ja työaikojen joustot hyödynnetty.


Helmikuun alussa sitovana voimaan astunut kirjatyöntekijöiden työehtosopimus sisältää selkeän muutoksen työaikasäännöksissä. Lähtökohtana on vuosityöaika ja kuukausipalkka. Yrityksellä on nyt mahdollisuus joustaviin työvuorolistoihin niin, että tehdään pidempiä työviikkoja silloin, kun työtä on paljon, ja lyhyempiä hiljaisina aikoina. Kuukausipalkka pysyy samana koko ajan. Työajat voi sijoittaa mihin kellonaikaan tai viikonpäivään tahansa; TES määrittää vuorolisät eri aikana tehtävälle työlle. Liittojohtalla on ideoita, miten työvuorolistat voi suunnitella tehokkaiksi.

 

Painoalalla on perinteisesti käytetty tuotantokoneita ja -linjoja säästeliäästi. Usein painokoneen nopeus on käytännössä ehkä vain 70 % konevalmistajan ilmoittamasta ajonopeudesta. Uusimmissa paino- ja sitomokoneissa konevalmistajat ovat panostaneet voimakkaasti myös kuntoonlaiton tehokkuuteen, joten siihenkin työvaiheeseen kannattaisi kiinnittää huomio. 


Kun automaatiota on lisätty, ei tuotannon tehostamista enää tarvitse "repiä selkänahasta", kuten ennen vanhaan tavattiin sanoa. Kansainväliset tehokkuusvertailut osoittavat, että Suomessa on huikeat mahdollisuudet parantaa tehokkuutta myös ilman uusinvestointeja. Gt:llä on tehokkuuden mittaamiseen ja kehittämiseen hyvää osaamista – se on jäsenten käytettävissä. Käyttäkää hyväksenne!


Palaa otsikoihin

Kutsu Lasse ja Annukka kylään!


Markkinointitehotutkimus

Liiton toimisto on olemassa liiton jäseniä varten. Haluamme auttaa jäsenyrityksiä kaikessa, missä suinkin pystymme. Paitsi, että voit aina soittaa meille tai lähettää meille sähköpostia, voit myös kutsua meidät käymään ja keskustelemaan.


Olemme jonkin verran pyrkineet tekemään "maakuntamatkoja", tutustumaan jäsenyrityksiin ja tapaamaan niiden edustajia, mutta arkipäivän kiireiden keskellä tällaiset tapaamiset jäävät helposti sopimatta. Lähdemme kuitenkin mielellämme toimiston ulkopuolelle ja tapaamme jäseniä, mieluiten tietenkin useampia samalla reissulla. Jos sinusta tuntuu, että yhteinen hetki saman pöydän ääressä voisi olla hyvä ajatus, ole aloitteellinen ja lähetä meille kutsu.

Voimme keskustella alan tilanteesta ja näkymistä, kertoa tarkemmin, mitä jäsenyys liitossa tarjoaa, miettiä yhdessä juuri sinun yrityksellesi sopivia mahdollisuuksia parantaa kilpailukykyä tai ihan vain jutella ja vaihtaa kuulumisia.

Vinkkaa sopiva vierailukohde tästä.

Palaa otsikoihin

Viestintäalan tutkimussäätiö voi tukea sinunkin kehityshankettasi


VTS_lämiskäViestintäalan tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen viestinnän ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä. Säätiö tukee liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä, koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä. 


Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

 • rahoittaa ja edistää toimialalle suunnattua teknologista, liiketoiminnallista ja muuta toimialan menestymisen kannalta merkittävää tutkimustoimintaa
 • tukee alan johdon sekä muun henkilöstön koulutusta
 • jakaa apurahoja ja matka-avustuksia
 • avustaa säätiön toiminnan kannalta tärkeitä yliopistoja ja muita oppilaitoksia
 • myöntää tunnustuspalkintoja tutkimustoiminnassa tai alalla ansioituneille henkilöille
 • tukee alan tutkimustoiminnan tulosten julkisuuteen saattamista
 • julkaisee alaa koskevaa kirjallisuutta tai tukee sellaista julkaisutoimintaa
 • toteuttaa tarkoitustaan myös muilla edellisiin verrattavilla tavoilla
Seuraavan kerran tukihakemuksia käsitellään huhtikuussa, joten nyt on hyvä aika alkaa miettiä, miten säätiö voisi tukea sinun yritystäsi.

Tutustu säätiön toimintaan tästä.

Palaa otsikoihin

Uutta kasvua -seminaari


VTS_lämiskäUudet teknologiat tarjoavat media-alalle paljon mahdollisuuksia uusien kiinnostavien palveluiden ja mainonnan kehittämiseen sekä prosessien tehostamiseen. Viestintäalan tutkimussäätiö, Medialiitto ja Tekes järjestävät seminaarin, jonka tavoitteena on tuoda uutta tietoa ja ymmärrystä toimialan menestykseen vaikuttavista ajankohtaisista teemoista.


Aika: keskiviikko 15.3. klo 10–16

Paikka: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki

Hinta: Tilaisuus on maksuton


Ohjelma

Aamupäivän ohjelmassa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • Uutismedian uudet liiketoimintamallit USA:ssa
 • Liiketoimintamahdollisuudet tulevaisuuden mediaekosysteemissä
 • Koneäly medialiiketoiminnassa
 • 360-video uutis- ja aikakausmediassa
 • Virtuaalitodellisuuden / lisätyn todellisuuden hyödyntäminen
Lounaan jälkeen esitellään muun muassa Tekes Media Remake -rahoitusta saaneita hankkeita ja niiden alkuaskeleita. Päivän päätteeksi yritykset saavat mahdollisuuden verkottumiseen tutkimustahojen kanssa match making / speed dating -tapaamisissa. Tavoitteena on luoda pohjaa uusille tutkimushakemuksille, joita voi jättää kevään kuluessa Tekesiin.

Tarkempi ohjelma valmistuu myöhemmin.


Seminaari on tarkoitettu media-alan yrityksille, tutkimustahoille, teknologiatoimijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille.


Ilmoittaudu mukaan 24.2. mennessä.


Palaa otsikoihin

Print Power kertoo painotuotteen tehokkuudesta


2_FAKTAT_uutiskirjeeseen

Liity mukaan Print Power -hankkeeseen ottamalla yhteys liiton toimistoon.

 

Graafinen Teollisuus ry


Lasse Krogell 0400 453 736

Annukka Ahopalo 040 503 1161

Eteläranta 10

00130 Helsinki

www.graafinenteollisuus.fi


Käyttäjätunnus jäsensivuille


Jos Sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta tai se on hukassa, voit helposti tilata sen tästä.


Uusia jäseniä


Julkaisemme jatkossa liiton uudet jäsenyritykset jäsenkirjeissä.

1.12.2016 uusiksi jäseniksi liittyivät:
 • Print&Media Publishing Oy
 • Stora Enso Oyj (yhteistyöjäsen)
2.2.2017 uusiksi jäseniksi liittyivät:
 • Libris Oy
 • Suomen Kehyspaino Oy
 • UPM Sales Oy (yhteistyöjäsen)
Tervetuloa mukaan!

Print&Media


PM8_joulukuu2016_kansi_500px_web


Viimeisin Print&Media-lehti ilmestyi joulukuussa. Seuraava numero ilmestyy 23.2.

2016 European Direct Mail Market Report on ilmestynyt


2016_European_Direct_Mail_Market_ReportEurooppalainen painotoimialan kattojärjestö Intergraf on julkaissut suoramainontaa käsittelevän kansainvälisen raportin. Raportti koostuu strategia- ja talousosasta.

Strategiaosa perustuu marraskuussa Barcelonassa järjestettyyn kansainväliseen suoramainonnan seminaariin. Seminaarin osallistujat työstivät katsauksen toimialaan, tekivät toimialan yhteisen SWOT-analyysin sekä tunnistivat strategioita, joita on syytä harkita, jos aikoo menestyä alalla myös tulevaisuudessa.

Talousosan markkina-analyysin on tehnyt Smithers Pira, ja se sisältää kattauksen tilastoja ja taloustrendejä sekä ennustaa toimialan kehitystä eteenpäin.

Painetun suoramainonnan arvoketjun on liittouduttava digitaalisten palvelujen kanssa ja tarjottava innovatiivisia, luovia ja kohdennettuja monikanavaisia ratkaisuja.

Raportin hinta on 250 € ja sitä voi tilata Intergrafin toimistosta: agrace@intergraf.euIntergraph Newsflash


Intergrafin uutiskirje kertoo ajankohtaisista asioista EU:ssa ja eurooppalaisella graafisella alalla.

Siitä voit lukea esimerkiksi 
 • uudesta saksalaisesta tutkimuksesta, joka osoittaa, että painettu esite vetoaa kuluttajiin paremmin kuin digitaaliset kilpailijansa, herättää enemmän ostohaluja sekä on selkeämmin yhteydessä positiivisiin ostokokemuksiin
 • kuinka painettu kirja pitää edelleen pintansa Amerikassa
 • että elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pakkausmateriaalit ova nyt tiukassa syynissä Euroopan komissiossa
Newsflahsin voit ladata tästä:

Vanhoja Newsflasheja löydät liiton jäsenpalvelusta, jonne pääset omilla käyttäjätunnuksillasi. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia tai ne ovat kadonneet, toimi sivun yläreunan ohjeiden mukaan.