Palaa otsikoihin

Työnantajan palkanmaksuopas 2017


Palkanmaksuopas_2017_kansiLiiton vuosittain julkaisema Työnantajan palkanmaksuopas on ilmestynyt ja postitettu jäsenille ennen joulua. 


Opas on tänä vuonna laajempi kuin aikaisemmin, sillä se esittelee kirjatyöntekijöiden 1.2.2017 sitovana voimaan astuvan työehtosopimuksen keskeiset muutokset ja sisältää ohjeet uusien määräysten käyttöönottoon sekä nk. kiky-sopimuksen mukaisen vuosittaisen työajan pidentämiseen 1.1. lukien. 


Oppaita voi tilata lisää liiton toimistosta.


Palaa otsikoihin

Gt:n työnantajailtapäivä 11.1.2017


TES uudistuuKirjatyöntekijöiden 1.2.2017 sitovana voimaan astuva uusi työehtosopimus tuo mukanaan monia työaikaa ja palkkahallintoa koskevia uudistuksia. Jos esimerkiksi yötyö, vuosityöaika, kuukausipalkka ja tasoitusvapaa tuntuvat vielä vierailta asioilta, tule mukaan liiton omaan koulutukseen. Uusien työaikamääräysten ja niihin siirtymisen lisäksi iltapäivässä pohditaan, miten yrityksen toimintaa voisi tehostaa työaikasuunnittelun avulla.

Koulutus sopii sekä työnantajalle että palkkojen laskijalle. Koulutuksen pitää Medialiiton työmarkkinajohtaja Elina Nissi. Mieti sopivia kysymyksiä jo etukäteen, sillä nyt sinulla on mahdollisuus kysyä kaikki, mitä et ole aikaisemmin päässyt kysymään.

Aika: keskiviikko 11.1.2017 klo 13–16
Paikka: Teollisuuskeskus, Eteläranta 10, Helsinki
Hinta: Koulutus on liiton jäsenille maksuton
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan 5.1. mennessä tapahtumakalenterin kautta!

Palaa otsikoihin

Henkilöstöhallinnon ajankohtaispäivä 15.2.2017


Medialiitto_logoVuoden 2017 alusta tulee voimaan työlainsäädännön muutoksia, jotka koskevat koeajan pituutta, määräaikaisten työsuhteiden solmimista, takaisinottovelvoitteen pituutta sekä irtisanottavien työntekijöiden muutosturvaa.


Medialiitto järjestää 15.2.2017 henkilöstö- ja palkkahallinnolle suunnatun koulutuksen, jossa käsitellään työlainsäädännön muutoksia ja sitä, miten muutokset tulevat voimaan media-alalla. Koulutuksessa käsitellään myös uusia työehtosopimuksia, kirjatyöntekijöiden työaikauudistukseen liittyviä uusimpia tulkintoja sekä työsuhteisiin liittyvää uutta oikeuskäytäntöä.


Aika: keskiviikko 15.2.2017 klo 10–16
Paikka: Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Hinta: Medialiiton jäsenille 350 € + alv, muille 390 € + alv
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan 1.2. mennessä tapahtumakalenterin kautta. Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä.


Palaa otsikoihin

Uudet verokortit käyttöön helmikuussa


2017Vuoden 2017 verokortit tulevat voimaan helmikuun alusta alkaen. Tammikuussa käytetään siis vielä vuoden 2016 verokorttia. Käytössä on perusprosentti, sillä tulorajan seuranta on vuosikohtainen.


Verokortin tuloraja nollautuu vuoden vaihteessa, ja tulojen laskenta alkaa silloin uudelleen alusta.Palaa otsikoihin

Palkasta perittävät työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut vuonna 2017


2017Työntekijän palkasta perittävät maksut vuonna 2017 ovat:
• työeläkevakuutusmaksu alle 53-vuotiailta ja 63–67-vuotiailta 6,15 %
• työeläkevakuutusmaksu 53–62-vuotiailta 7,65 %

• 68 vuotta täyttäneille ei kartu eläkettä eivätkä he maksa työeläkevakuutusmaksuja
• työttömyysvakuutusmaksu 1,60 %

• 65 vuotta täyttäneet palkansaajat eivät maksa työttömyysvakuutusmaksua.


Työnantajan työeläkemaksu on vuonna 2017 keskimäärin 24,4 %.


Yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on 18–52-vuotiailta ja yli 62-vuotiailta 24,1 % ja 53–62-vuotiailta 25,6 %. Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksuprosentti tulee voimaan 53-vuotispäivää seuraavan vuoden alusta ja jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, jona yrittäjä täyttää 63 vuotta. Aloittavan yrittäjän YEL-maksut ovat hieman alhaisemmat. 


Palaa otsikoihin

Luontoisetujen verotusarvot vuonna 2017


2017Verohallinnon vahvistamat yleisimpien luontoisetujen laskentaperusteet ovat:

Matkapuhelinetu: 20 €/kk. Edun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset.

• Ravintoetu: 6,40 €/ateria, jos edun hankkimisesta on aiheutunut työnantajalle välittömiä kustannuksia ja näiden kustannusten arvonlisäveroa 6,40–10,30 €. Lue tarkemmin esimerkiksi Veronmaksajain Keskusliiton sivuilta.

• Autoetu: Lue tarkemmin esimerkiksi Veronmaksajain Keskusliiton sivuilta.

• Muut luontoisedu: Lue tarkemmin esimerkiksi Veronmaksajain Keskusliiton sivuilta.


Palaa otsikoihin

Päivärahat ja kilometrikorvaukset vuonna 2017


2017• Kotimaan päiväraha vuonna 2017 on enintään 41 €.

• Ulkomaan päivärahojen enimmäismäärät selviävät esim. Veronmaksajain Keskusliiton taulukosta.

• Kilometrikorvaukset: Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan autolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten enimmäiskorvaus vuonna 2017 on 0,41 €/km. Katso auton kilometrikorvauksen korotukset ja muiden kulkuneuvojen kilometrikorvauksen esim. Veronmaksajain Keskusliiton sivuilta.


Palaa otsikoihin

Medialiitto kampanjoi kotimaisen median merkityksestä – ilmoitukset vapaasti käytettävissä koko vuoden


Medialiitto_lanseeraus_banneri

Viestinnän Keskusliiton nimi on nyt Medialiitto, media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten etujärjestö, jonka jäseniä myös Graafinen Teollisuus ry sekä monet sen jäsenyritykset ovat.


Kotimaisen median merkitystä viestivä ja Medialiittoa tunnetuksi tekevä valtakunnallinen kampanja on parhaillaan käynnissä painetuissa lehdissä ja niiden verkkopalveluissa sekä 9. tammikuuta alkaen myös radiossa (yhteistyössä RadioMedian kanssa).

 

Jos haluat olla mukana nostamassa toimialaa ja samalla profiloitua entistä vahvemmin osaksi media-alaa, voit julkaista ilmoituksia vaikkapa omassa asiakaslehdessäsi tai nettisivuillasi. Suomen- ja ruotsinkieliset ilmoitusaineistot ovat myös kaikkien Gt:n jäsenyritysten vapaasti julkaistavissa koko Suomi 100 -juhlavuoden ajan. 


Liitteenä on esimerkit printti-ilmoituksista ja bannereista. Ilmoitusaineistojen eri kuva- ja kokoversiot ovat saatavissa Medialiiton aineistopankista. Jos käytössäsi ei ole aineistopankin tunnuksia, pyydä haluamasi ilmoitusaineisto Gt:n toimistosta.


Medialiiton lanseerauksen ilmoitusaineistot

Medialiiton lanseerauksen banneriaineistot 

Graafinen Teollisuus ry


Lasse Krogell 0400 453 736

Annukka Ahopalo 040 503 1161

Eteläranta 10

00130 Helsinki

www.graafinenteollisuus.fi


Käyttäjätunnus jäsensivuille


Jos Sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta tai se on hukassa, voit helposti tilata sen tästä.


Print & Media


PM8_joulukuu2016_kansi_500px_web


Viimeisin Print & Media -lehti ilmestyi joulukuussa. Seuraava numero ilmestyy 23.2.