Graafisen tuotannon ympäristösertifikaatti

GT YmpäristösertifikaattilogoGraafisen tuotannon ympäristökriteeristö on graafisen alan toimijoille tarkoitettu työkalu organisaation laajuiseen ympäristöasioiden hallintaan ja parantamiseen sekä ympäristösertifiointiin. 


Tavoitteena on ollut luoda työmäärältään kevyehkö ja hinnaltaan edullinen ympäristösertifikaatti, jonka myös pienet graafisen alan yritykset voivat suorittaa. 


Kriteerit pohjautuvat ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän vaatimuksiin, ja Graafisen tuotannon ympäristösertifikaatti onkin helposti laajennettavissa ISO 14001 -sertifikaatiksi. Kriteerit on uudistettu alkusyksystä 2018.

 

Miksi ympäristöjärjestelmää tarvitaan?

Ympäristöjärjestelmästä on monenlaista hyötyä. Se antaa ulkoista uskottavuutta sekä vahvistaa yrityksen mainetta ja imagoa vastuullisena toimijana. Monesti ympäristöjärjestelmää edellytetään myös tarjouspyynnöissä tai yhteistyökumppanuuskyselyissä. 

 

Ympäristöjärjestelmä on laatujärjestelmän ohella toiminnan kehittämisen työkalu. Organisaation laajuinen ympäristökäsikirja on avain yrityksen ympäristövaikutusten tunnistamiseen ja systemaattiseen vähentämiseen.

 

Miten sertifikaatin saa?

Yritykseen rakennetaan Gt-ympäristökriteereillä ympäristöjärjestelmä, joka koulutetaan henkilöstölle. Sen jälkeen yritykselle myönnetään sertifikaatti (todistus). Kehitysasiantuntija tekee ylläpitotarkastuksen yrityksessä joka toinen vuosi. Välivuosina sertifioitu yritys tekee itsearvioinnin ja itsearviointiraportin tarkastaa kehitysasiantuntija.

 

Graafisen tuotannon ympäristösertifikaatin myöntää Graafinen Teollisuus ry. 


Kehitysasiantuntijana toimii ja lisätietoja antaa:

Paavo Markkanen 

Akilles Oy, Jyväskylä

puh. 0500 737 989 

paavo.markkanen@akilles.com

 

Mitä sertifiointi maksaa?

Graafisen tuotannon ympäristösertifikaatti on Graafinen Teollisuus ry:n jäsenetu, mutta sitä myönnetään myös muille kuin Gt:n jäsenyrityksille. Sertifiointi maksaa:


VUODESTA 2019 ALKAEN

• jäsenille: 500 €/vuosi + alv

• ei-jäsenille: 1000 €/vuosi + alv


Lisäksi kehitysasiantuntija laskuttaa arviointikäyntien matkakulut.

 

Ketkä sertifikaatin ovat suorittaneet?

Graafisen tuotannon ympäristösertifikaatti on kehitetty vuonna 2014, ja pilottiyritysten sertifiointi saatiin päätökseen vuoden 2014 marraskuussa. Voimassaoleva Graafisen tuotannon ympäristösertifikaatti on seuraavilla yrityksillä:


Botnia Print Oy AbKokkolavoimassa 3.4.2023 saakka
Kiriprintti OyHelsinkivoimassa 7.2.2023 saakka
Kirjapaino Ässä OyJyväskylävoimassa 10.12.2022 saakka
Suomalainen Lehtipaino OyKajaanivoimassa 19.11.2022 saakka


Liiton omat sertifikaatit

Gt laatusertifikaattilogo
Graafisen tuotannon 

laatusertifikaatti


GT Ympäristösertifikaattilogo
Graafisen tuotannon

ympäristösertifikaatti


Hiilijalanjäljen laskentaan

ClimateCalc


Lue lisää ClimateCalc-laskurista.

 

ClimateCalc-laskuri painotalon ja painotyön hiilijalanjäljen laskentaan