Graafisen tuotannon laatusertifikaatti

Gt laatusertifikaattilogoGraafisen tuotannon laatukriteeristö on graafisen alan toimijoille tarkoitettu työkalu organisaation laajuiseen laadunhallintaan, laadun parantamiseen ja laatusertifiointiin. 


Tavoitteena on ollut luoda työmäärältään kevyehkö ja hinnaltaan edullinen laatusertifikaatti, jonka myös pienet graafisen alan yritykset voivat suorittaa. 


Kriteerit pohjautuvat ISO 9001 -laatujärjestelmän vaatimuksiin, ja Graafisen tuotannon laatusertifikaatti onkin helposti laajennettavissa ISO 9001 -sertifikaatiksi. Kriteerit on uudistettu alkusyksystä 2018.

 

Miksi laatujärjestelmää tarvitaan?

Laatujärjestelmästä on monenlaista hyötyä. Se antaa ulkoista uskottavuutta sekä vahvistaa laatumainetta ja imagoa. Laatujärjestelmä on usein myös ehtona tarjouspyynnöissä ja yhteistyökumppanuuskyselyissä.

 

Laatujärjestelmä on toiminnan kehittämisen työkalu. Organisaation laajuinen laatukäsikirja ja yhteiset pelisäännöt edistävät tiedonkulkua yrityksen sisällä ja lisäävät toiminnan tuntemusta koko henkilöstössä. Laatujärjestelmä on avain yrityksen systemaattiseen kehittämiseen (laadun paraneminen, kustannussäästöt, pitkän aikavälin kannattavuus).


Uutta laatusertifikaatissa on benchmarking-työkalu, joka ylläpidosta vastaa liiton valtuuttama kehitysasiantuntija.

 

Miten sertifikaatin saa?

Yritykseen rakennetaan Gt-laatukriteereillä laatujärjestelmä, joka koulutetaan henkilöstölle. Sen jälkeen yritykselle myönnetään sertifikaatti (laatutodistus). Kehitysasiantuntija tekee ylläpitotarkastuksen yrityksessä joka toinen vuosi. Välivuosina sertifioitu yritys tekee itsearvioinnin ja itsearviointiraportin tarkastaa kehitysasiantuntija.

 

Graafisen tuotannon laatusertifikaatin myöntää Graafinen Teollisuus ry. 


Kehitysasiantuntijana toimii ja lisätietoja antaa:

Paavo Markkanen

Akilles Oy, Jyväskylä

puh. 0500 737 989

paavo.markkanen@akilles.com

 

Mitä sertifiointi maksaa?

Graafisen tuotannon laatusertifikaatti on Graafinen Teollisuus ry:n jäsenetu, mutta sitä myönnetään myös muille kuin Gt:n jäsenyrityksille. Sertifiointi maksaa:


VUODESTA 2019 ALKAEN

• jäsenille: 500 €/vuosi + alv

• ei-jäsenille: 1000 €/vuosi + alv


Lisäksi kehitysasiantuntija laskuttaa arviointikäyntien matkakulut.

 

Ketkä sertifikaatin ovat suorittaneet?

Voimassaoleva Graafisen tuotannon laatusertifikaatti on seuraavilla yrityksillä:


ADigi OyHelsinkivoimassa 10.12.2022 saakka
Flexolahti OyLahtivoimassa 21.1.2023 saakka
Hämeen Kirjapaino OyTamperevoimassa 28.6.2022 saakka
Kirjapaino Ässä OyVaajakoskivoimassa 10.12.2022 saakka
Kirjapaino Öhrling OyTamperevoimassa 12.5.2019 saakka
M&P Paino OyLahtivoimassa 11.2.2020 saakka
Offsetpaino L. Tuovinen KyKuopiovoimassa 11.3.2023 saakka
Painotalo Seiska OyIisalmivoimassa 28.9.2019 saakka
Picaset OyHelsinkivoimassa 4.2.2023 saakka
Suomalainen Lehtipaino OyKajaanivoimassa 19.11.2022 saakka


Liiton omat sertifikaatit

Gt laatusertifikaattilogo
Graafisen tuotannon 

laatusertifikaatti


GT Ympäristösertifikaattilogo
Graafisen tuotannon

ympäristösertifikaatti


Hiilijalanjäljen laskentaan

ClimateCalc


Lue lisää ClimateCalc-laskurista.

 

ClimateCalc-laskuri painotalon ja painotyön hiilijalanjäljen laskentaan