Graafinen Teollisuus

Suositus postitusaineistojen lähettämisestä painolaitokseen

Painojen postituslaitteiden teknisistä rajoituksista johtuen graafinen teollisuus on laatinut suosituksen postitusaineistojen lähettämisestä painoon. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja postitustietojen laadun parantaminen. Lähtökohtana on, että asiakas kokoaa asiakasrekisteristään lehtien postitustiedot yhteen suosituksen mallin mukaiseen tiedostoon. Suositus koskee Suomeen postitettavia lehtiä.

 

Lehtien osoiterekisterissä tulee ottaa huomioon Itellan ohjeet aikakauslehtien osoiterekisterille ja osoitteille. Lehtien perillemenon varmistamiseksi osoitteiden lyhentäminen tulee tehdä julkisen hallinnon JHS 106–suosituksen mukaisesti.

 

JHS 106 Postiosoite

 

Suositus postitustietojen lähettämisestä (pdf) (13.9 KB)Copyright © Graafinen Teollisuus