Graafinen Teollisuus ry

Graafinen Teollisuus ry on graafisen alan yritysten elinkeinopoliittinen etujärjestö. Edunvalvonnan lisäksi liitto pyrkii parantamaan jäsenyritystensä kilpailukykyä, yhteistyötä ja osaamista.
Lue lisää


Työnantajan palkanmaksuopas 2018

Palkanmaksuopas_2018_kansiLiiton vuosittain julkaisema Työnantajan palkanmaksuopas on ilmestynyt ja postitettu kaikille jäsenille.


Kirjatyöntekijöiden työehtosopimus on muuttunut media- ja painoalan työntekijöitä koskevaksi työehtosopimukseksi, ja sen sopimuskausi on 1.2.2018–31.1.2021.


Vuoden alussa on hyvä huomioida, että uuden työehtosopimuksen mukaan kilpailukykysopimukseen liittyvästä 24 tunnin vuosittaisesta työajan pidennyksestä luovutaan vaiheittain. Vuoden 2018 työaikaa pidennetään 1.1.2018 alkaen 16 tuntiin vuodessa.


Sopimuskaudella palkkoja korotetaan 1.4.2018 ja 1.4.2019. Lue tarkemmin tulevasta Työnantajan palkanmaksuoppaasta.


Lisää EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvää koulutusta keväällä

GT-seminaaritJäikö viime syksyn tietosuoja-asetusiltapäivä väliin? Oletko jo herännyt EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin? Tikittääkö kello korviesi välissä? Toukokuu lähestyy kovaa vauhtia, mutta ei hätää, lisää tietosuojakoulutusta on tulossa.


EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuo paljon uusia vaatimuksia sekä rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille. Sanktiot määräysten laiminlyömisestä voivat olla ennennäkemättömän suuret. Lisäksi rekisterinpitäjät vaativat henkilötietojen käsittelijöitä (esimerkiksi painotaloja) osoittamaan, että ne toimivat tietosuoja-asetuksen velvoitteiden mukaisesti. Asetus astuu voimaan toukokuussa 2018.


Asetus koskee kaikkia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita – niin rekisterinpitäjiä kuin henkilötietojen käsittelijöitä. Tietosuoja-asetus säätää myös, mistä seikoista rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välisissä toimeksiantosopimuksissa on sovittava.


Viimeistään nyt on aika alkaa valmistautua muutoksiin. Apua hankalaan asiaan saat liiton omista jäsenkoulutuksista, jotka toteutetaan yhteistyössä Sanomalehtien Liiton ja Aikakausmedian kanssa seuraavasti:

 • 11.1.2018: Keskeisimmät muutokset ja niiden vaikutukset yritysten velvoitteisiin
 • 26.1.2018: Henkilötietojen käsittelijän velvoitteet ja tietojenkäsittelysopimukset
 • 15.2.2018: Tietosuoja ja markkinointi
 • 22.3.2018: Tilaushallintajärjestelmät ja tietosuoja-asetus

Kunkin koulutusten jäsenhinta on 150 € (+ alv)  tai webinaarina 130 € (+ alv). Koulutukset järjestetään Helsingissä. Lue lisää tapahtumakalenterista ja ilmoittaudu mukaan. 

Mediakirja 2017 on ilmestynyt

MediakirjaMediakirja 2017 on toinen mediatoimialan yhteinen vuosijulkaisu, joka luotaa kotimaisen median tilaa ja tulevaisuutta vuosittain vaihtuvin tekijöin. 

Tänä vuonna kirjan päätoimittajaksi kutsuttiin Ville Blåfield ja graafiseksi suunnittelijaksi viime vuoden kauneimman kirjan suunnitellut Anne-Mari Ahonen. Mediakirjan teema on median muutos nuorten näkökulmasta.

– Toimialan murrosta ja kuluttajakäyttäytymisen muutosta on perusteltua katsoa nuorimpien ikäryhmien kautta – siellä uudet muodot omaksutaan ensimmäisenä ja vähiten vanhaa haikaillen, kertoo Blåfield.


Mediakirja 2017 on postitettu kaikille jäsenille joulukuussa. Lisää voi tilata edulliseen jäsenhintaan 22 € (+ alv 10 % + toimituskulut) osoitteesta info@medialiitto.fi


Liiton syyskokous pidettiin Mediapäivän yhteydessä

mediapäivä cmykGt:n tämänvuotinen aamuseminaari Mediapäivän yhteydessä oli erittäin onnistunut, ja Painosali pullisteli välillä osallistujista niin, etteivät kaikki mahtuneet istumaan lisätuoleista huolimatta.

Mediapäivä aloitettiin liiton syyskokouksella. Kokous hyväksyi hallituksen sääntömuutosesityksen, jonka mukaan jäsenyys sekä hallituksessa että pk-johtokunnassa päättyy automaattisesti, mikäli työsuhde jäsenyrityksessä päättyy. Samalla purettiin sääntö, jonka mukaan yhteistyöjäsenen edustaja ei ole voinut toimia liiton luottamustehtävissä.


Liiton hallitukseen valittiin uudelleen kaikki erovuoroiset hallituksen jäsenet sekä uusina jäseninä vuodeksi 2018 kirjapainonjohtaja Tuukka Aaltonen (Forssa Print), toimitusjohtaja Teemu Pärnänen (Suomenselän Laminointi) sekä tuotannosta ja logistiikasta vastaava johtaja Timo Tassi (Savon Paino). Myös pk-johtokunnan erovuoroiset valittiin uudelleen sekä lisäksi uusiksi jäseniksi vuodeksi 2018 yrittäjät Tapani Paasu (Printek) ja Pasi Puhakka (aDigi Oy).

Lisäksi kokous hyväksyi hallituksen tulevaisuustyöryhmän valmisteleman, säästötoimia sisältävän budjetin. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma hyväksytään ylimääräisessä liittokokouksessa tammikuussa.

Palveluhakemisto

 

 

TapahtumakalenteriTES-info 18.1.2018

Medialiitto_logoMedialiiton järjestämässä koulutuksessa TES-neuvottelijat esittelevät viimeisellä neuvottelukierroksella sovittuja asioita, kuten:

 • palkankorotukset ja yrityskohtainen erä
 • työajan pidentäminen (kiky)
 • jouluraha 
 • "kirjatyöntekijöiden" työaikamääräykset
 • takaisinottovelvollisuus
 • korvaava työ

Aika: 18.1.2018 klo 9.45–16.00


Paikka: Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki


Hinta: Gt:n jäsenille 200 € (+ alv) sisältäen lounaan ja kahvitarjoilut.


Lue lisää tapahtumakalenterista ja ilmoittaudu 8.1. mennessä!


Think Ink 2018

Mobiili on mullistanut niin maailman kuin median. Mediapäivänä julkistetussa Think Ink 2018 -kilpailussa etsitään ja palkitaan parhaat medialiiketoimintaa eteenpäin vievät mobiiliratkaisut. 


Olipa ideasi uusi palvelu tai median tuotantoprosesseja parantava innovaatio, ilmoita se Think Ink Median uudet mobiiliratkaisut -kilpailuun. Viestintäalan tutkimussäätiön kilpailuun osallistuvat ideat arvioidaan uutuusarvon, vaikuttavuuden ja toteutettavuuden perusteella. Parhaiden ratkaisujen esittäjiä ja tiimejä sparrataan henkilökohtaisesti tuotekehityksessä ja liiketoimintasuunnitelman hiomisessa.


Kilpailun voittaja saa palkinnoksi 80000 euroa ja toiseksi tullut 20000 euroa, muille on tarjolla enintään neljä 10000 euron palkintoa. Lisäksi kaikki finaaliin yltävä ideat saavat kehitysrahaa 10000 euroa.


Kilpailu on avoin kaikille ja se jakautuu kolmeen vaiheeseen:

 1. Ideahaku: marraskuu 2017 - helmikuu 2018
 2. Parhaiden ideoiden jatkojalostus: huhtikuu 2018 - syyskuu 2018
 3. Voittajien palkitseminen: marraskuu 2018
Viimeinen idean jättöpäivä on 4.3.2018.

VTS voi rahoittaa sinunkin kehityshankkeesi

VTS_sRGB_

Viestintäalan tutkimussäätiö edistää painetun ja sähköisen viestinnän kilpailukykyä sekä viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä myöntämällä tukea tutkimus- ja kehityshankkeille sekä matka-avustuksia alalla toimiville yrityksille ja henkilöille.

VTS rahoittaa hankkeita, jotka:

 • tukevat toimialan rakenteen uudistamista
 • pyrkivät aidosti uuden kehittämiseen
 • lähtevät nopeasti käyntiin
 • joiden tuottama tieto on siirrettävissä käytäntöön


Rahoituspäätöksiä tehdään viisi–kuusi kertaa vuodessa lukuunottamatta jatko-opinnäytteitä, joista päätetään kahdesti vuodessa. Seuraavat rahoituspäätökset tehdään maanantaina 12.2.2018. Silloin käsitellään hakemukset, jotka on tallennettu apurahajärjestelmään maanantaihin 22.1.2018 klo 12.00 mennessä.


Print&Media

Graafinen Teollisuus ry:n jäsenlehti

pm_joulukuu2017_kansi_500px_web


Liiton omat sertifikaatit

Gt laatusertifikaattilogo
Graafisen tuotannon 

laatusertifikaatti


GT Ympäristösertifikaattilogo
Graafisen tuotannon

ympäristösertifikaatti


Hiilijalanjäljen laskentaan

ClimateCalc


Lue lisää ClimateCalc-laskurista.

 

ClimateCalc-laskuri painotalon ja painotyön hiilijalanjäljen laskentaan