Graafinen Teollisuus ry

Graafinen Teollisuus ry on graafisen alan yritysten elinkeinopoliittinen etujärjestö. Edunvalvonnan lisäksi liitto pyrkii parantamaan jäsenyritystensä kilpailukykyä, yhteistyötä ja osaamista.
Lue lisää


Gt:n liittojohtaja valtiovarainministerin erityisavustajaksi

Elias_1_wwwGraafisen Teollisuuden liittojohtaja ja Medialiiton ekonomisti Elias Erämaja on nimitetty valtiovarainministeri Petteri Orpon talouspoliittiseksi erityisavustajaksi 11. helmikuuta alkaen. Tehtävä päättyy viimeistään hallituskauden lopussa. Erämaja on viranhoidon ajan toimivapaalla Graafisen Teollisuuden ja Medialiiton tehtävistä.


– Ekonomistille valtiovarainministeriö on vastuuministeriönä erityisen mielekäs ja mielenkiintoinen. Uskon, että reissulta jää arvokasta oppia käteen myös jatkoa ajatellen, Erämaja toteaa.


Graafisen Teollisuuden vs. liittojohtajana toimii Erämajan poissaolon ajan liiton pk-asiamies Annukka Ahopalo.


Elias Erämaja aloitti Medialiiton ekonomistina syksyllä 2016 ja Graafisen Teollisuuden liittojohtajana keväällä 2018. Hän edustaa kokoomusta Espoon kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.


Hallitus kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen ja järjestäytymiskokoukseen

GT-logo neliöIstuvan hallituksen viimeinen, 29.11. pidetty kokous muodostui tulevan vuoden ensimmäiseen kokoukseen valmistautumiseksi. Vuosi 2019 on nimittäin tarkoitus aloittaa strategiakokouksella.

Vuoteen 2019 on valmistauduttu myös järjestäytymällä. Tänään tehdyn päätöksen mukaan liiton puheenjohtajana jatkaa Jari Avellan(PunaMusta) ja varapuheenjohtajina Mikko Ilomäki (Kirjapaino Markprint) ja Magnus Stenström (Waasa Graphics).

Liiton syyskokous pidettiin 13.12.2018

GT-logo neliöLiiton syyskokous kokoontui Mediapäivän yhteydessä Finlandia-taloon. Kokous hyväksyi yhdistykselle uudet säännöt sekä vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja budjetin. Kaikki asiakirjat toimitettiin jäsenistölle jo hyvissä ajoin ennen kokousta.


Sääntömuutoksessa oli isolta osin kyse sääntöjen ajanmukaistamisesta. Merkittävimpiä muutoksia ovat:
 • Jäsenet on entistä selkeämmin jaoteltu varsinaisiksi jäseniksi ja yhteistyöjäseniksi. Monet uusien sääntöjen mukaan yhteistyöjäseniksi profiloituvat yritykset ovat liittyneet liiton varsinaisiksi jäseniksi jo aikana, jolloin yhteistyöjäsenkategoriaa ei ollut. Niiden jäsenyyksiä ei olla muuttamassa, elleivät ne itse sitä halua.
 • Pk-jäsenen kokoraja muutettiin radikaalisti 100:sta 20:een työsuhteessa olevaan työntekijään. Lisäksi ne yritykset, joiden työsuhteessa olevien henkilöiden lukumäärä on korkeintaan 3, ovat jatkossa mikrojäseniä.
 • Äänioikeus liittokokouksessa määräytyy jatkossa palkkasumman sijaan jäsenmaksun suuruuden perusteella. Äänimääriin uudistus ei juurikaan vaikuta.
 • Liitossa ei ole enää pk-johtokuntaa, mutta hallituksen jäsenistä vähintään 1/3 täytyy valita pk- ja mikrojäsenten piiristä. Lisäksi hallitus voi niin halutessaan nimittää pk-valiokunnan.
Gt:n säännöt 13.12.2018 alkaent:n säännöt 13.12.2018 alkaen

Vuoden 2019 hallitus

Kaksivuotiskaudeksi 2019–2020 liiton hallitukseen valittiin erovuoroisista uudelleen Miia Lehtinen (Hämeen Kirjapaino), Teemu Pärnänen (Prem), Riku Suomalainen (LSB Yhtiö), Timo Tassi (Savon Paino) ja Sauli Vuorinen (Painotalo Plus Digital). Uudeksi jäseneksi kaksivuotiskaudeksi 2019–2020 valittiin Thomas Brusila (Jaakkoo-Taara Oy).

Vanhoina jäseninä liiton hallituksessa jatkavat Jari Avellan (PunaMusta), Mikko Ilomäki(Kirjapaino Markprint), Matti Käki (Alma Manu), Osmo Latvala (Latvala-Reilat), Magnus Stenström (Waasa Graphics) ja Janne Tilli (Ricoh Finland).

Medialiiton hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023

Hallitusohjelmatavoitteet

Avoin yhteiskunta ja toimiva kansanvalta edellyttävät, että ihmiset voivat muodostaa mielipiteensä vapaasti ja oikean tiedon pohjalta. Sivistys ja tieto ovat avaimia osaamisen kasvuun.


Media-alan mahdollisuuksia tarjota ihmisille tietoa ja sivistystä voidaan edistää poliittisen päätöksenteon keinoin. Medialiitto ja Graafinen Teollisuus toivovat päättäjiltä seuraavia, elinvoimaista kotimaista mediaa ja alan yritysten työllistämismahdollisuuksia vahvistavia toimia: 

 1. Kevennetään lehtien ja kirjojen arvonlisäveroa.
 2. Tasapainotetaan kilpailuasetelmia alustajättien ja julkisen palvelun yhtiön kanssa.
 3. Uudistetaan jakelupalvelut kuljetuksia ja palveluja yhdistämällä.
Lue lisää.

Media 2030

Media2030_kansiMedialiiton johdolla kevään 2018 aikana tehty toimialastrategia tukee media-alalla toimivien yritysten omaa strategityötä. Tavoitteena on media-alan kasvunäkymien avaaminen ja menestyksen tukeminen.

 

Strategiassa tunnistetaan ja kuvataan yhteinen näkemys alan nykytilasta ja tulevaisuudesta, linjataan alan strategiset prioriteetit sekä tarjotaan työkaluja jäsenyritysten liiketoiminnan kehityssuunnan hahmottamiseen sekä uuden kasvun määrittelyyn ja arviointiin. 

 

Toimialan strategiatyön materiaalit on koottu verkkopalveluun, josta löydät taustaraportin, strategiatyön eri vaiheiden kuvauksen ja taustahaastattelut sekä prosessissa syntyneet työkalut. 

 

Tutustu strategiatyöhön www.media2030.fi


Graafinen teollisuus kiertotalouden edelläkävijänä

Elias_1_wwwLiittojohtaja Elias Erämaja bloggaa paperinkeräyksestä ja -kierrättämisestä sekä koko graafisen alan hiilijalanjäljen systemaattisesta pienenemisestä Medialiiton sivuilla. 

Paperinkierrätys aloitettiin jo 1920-luvulla, ja tänään noin 85 % kotikeräyspaperista päätyy uusiokäyttöön. Paperinkierrätyksen lisäksi ympäristöajattelu on juurtunut syvälle painotoimialan käytäntöihin. Ympäristöasioissa olemme teollisuuden edelläkävijöitä.


Lue lisää.


Palveluhakemisto

 

 

TapahtumakalenteriMTS voi rahoittaa sinunkin kehityshankkeesi

MTS_logo2

Media-alan tutkimussäätiö edistää painetun ja sähköisen viestinnän kilpailukykyä sekä viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä myöntämällä tukea tutkimus- ja kehityshankkeille sekä matka-avustuksia alalla toimiville yrityksille ja henkilöille.

MTS rahoittaa hankkeita, jotka:

 • tukevat toimialan rakenteen uudistamista
 • pyrkivät aidosti uuden kehittämiseen
 • lähtevät nopeasti käyntiin
 • joiden tuottama tieto on siirrettävissä käytäntöön


Rahoituspäätöksiä tehdään viisi–kuusi kertaa vuodessa lukuunottamatta jatko-opinnäytteitä, joista päätetään kahdesti vuodessa.


Lue lisää säätiön sivuilta.


Print&Media

PM-joulukuu2018-kansi-web

Graafinen Teollisuus ry:n jäsenlehtiLiiton omat sertifikaatit

Gt laatusertifikaattilogo
Graafisen tuotannon 

laatusertifikaatti


GT Ympäristösertifikaattilogo
Graafisen tuotannon

ympäristösertifikaatti


Hiilijalanjäljen laskentaan

ClimateCalc


Lue lisää ClimateCalc-laskurista.

 

ClimateCalc-laskuri painotalon ja painotyön hiilijalanjäljen laskentaan