Graafinen Teollisuus ry

Graafinen Teollisuus ry on graafisen alan yritysten elinkeinopoliittinen etujärjestö. Edunvalvonnan lisäksi liitto pyrkii parantamaan jäsenyritystensä kilpailukykyä, yhteistyötä ja osaamista.
Lue lisää


Mediapävä 2018

Mediapäivä_2018_logoTänä vuonna perinteinen Mediapäivä järjestetään 13.11.2018 Finlandia-talossa, Helsingissä. 


Päivän teemaa Ideoista ilmiöiksi puidaan aamupäivän ajan kolmessa rinnakkaissalissa, Muutossalissa, Arvosalissa ja Kasvusalissa. Saleissa voi vaeltaa vapaasti ja poimia itselleen mieluisan sisällön.


Iltapäiväseminaarin juontaa yrittäjä, toimittaja, Vuoden juontaja 2017 Ronja Salmi. Seuraa sivua mediapaiva.fi – ohjelma rakentuu koko ajan.


Ilmoittaudu nyt – edulliset keväthinnat ovat voimassa toukokuun loppuun asti. Jäsenhinta nyt 319 € (+ alv 24 %). Normaali jäsenhinta 459 € (+ alv 24 %).


Työnantajan palkanmaksuopas 2018

Palkanmaksuopas_2018_kansiLiiton vuosittain julkaisema Työnantajan palkanmaksuopas on ilmestynyt ja postitettu kaikille jäsenille.


Kirjatyöntekijöiden työehtosopimus on muuttunut media- ja painoalan työntekijöitä koskevaksi työehtosopimukseksi, ja sen sopimuskausi on 1.2.2018–31.1.2021.


Vuoden alussa on hyvä huomioida, että uuden työehtosopimuksen mukaan kilpailukykysopimukseen liittyvästä 24 tunnin vuosittaisesta työajan pidennyksestä luovutaan vaiheittain. Vuoden 2018 työaikaa pidennetään 1.1.2018 alkaen 16 tuntiin vuodessa.


Sopimuskaudella palkkoja korotetaan 1.4.2018 ja 1.4.2019. Lue tarkemmin tulevasta Työnantajan palkanmaksuoppaasta.


Mediakirja 2017 on ilmestynyt

MediakirjaMediakirja 2017 on toinen mediatoimialan yhteinen vuosijulkaisu, joka luotaa kotimaisen median tilaa ja tulevaisuutta vuosittain vaihtuvin tekijöin. 

Tänä vuonna kirjan päätoimittajaksi kutsuttiin Ville Blåfield ja graafiseksi suunnittelijaksi viime vuoden kauneimman kirjan suunnitellut Anne-Mari Ahonen. Mediakirjan teema on median muutos nuorten näkökulmasta.

– Toimialan murrosta ja kuluttajakäyttäytymisen muutosta on perusteltua katsoa nuorimpien ikäryhmien kautta – siellä uudet muodot omaksutaan ensimmäisenä ja vähiten vanhaa haikaillen, kertoo Blåfield.


Mediakirja 2017 on postitettu kaikille jäsenille joulukuussa. Lisää voi tilata edulliseen jäsenhintaan 22 € (+ alv 10 % + toimituskulut) osoitteesta info@medialiitto.fi


Liiton syyskokous pidettiin Mediapäivän yhteydessä

mediapäivä cmykGt:n tämänvuotinen aamuseminaari Mediapäivän yhteydessä oli erittäin onnistunut, ja Painosali pullisteli välillä osallistujista niin, etteivät kaikki mahtuneet istumaan lisätuoleista huolimatta.

Mediapäivä aloitettiin liiton syyskokouksella. Kokous hyväksyi hallituksen sääntömuutosesityksen, jonka mukaan jäsenyys sekä hallituksessa että pk-johtokunnassa päättyy automaattisesti, mikäli työsuhde jäsenyrityksessä päättyy. Samalla purettiin sääntö, jonka mukaan yhteistyöjäsenen edustaja ei ole voinut toimia liiton luottamustehtävissä.


Liiton hallitukseen valittiin uudelleen kaikki erovuoroiset hallituksen jäsenet sekä uusina jäseninä vuodeksi 2018 kirjapainonjohtaja Tuukka Aaltonen (Forssa Print), toimitusjohtaja Teemu Pärnänen (Suomenselän Laminointi) sekä tuotannosta ja logistiikasta vastaava johtaja Timo Tassi (Savon Paino). Myös pk-johtokunnan erovuoroiset valittiin uudelleen sekä lisäksi uusiksi jäseniksi vuodeksi 2018 yrittäjät Tapani Paasu (Printek) ja Pasi Puhakka (aDigi Oy).

Lisäksi kokous hyväksyi hallituksen tulevaisuustyöryhmän valmisteleman, säästötoimia sisältävän budjetin. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma hyväksytään ylimääräisessä liittokokouksessa tammikuussa.

Palveluhakemisto

 

 

TapahtumakalenteriVTS voi rahoittaa sinunkin kehityshankkeesi

VTS_sRGB_

Viestintäalan tutkimussäätiö edistää painetun ja sähköisen viestinnän kilpailukykyä sekä viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä myöntämällä tukea tutkimus- ja kehityshankkeille sekä matka-avustuksia alalla toimiville yrityksille ja henkilöille.

VTS rahoittaa hankkeita, jotka:

  • tukevat toimialan rakenteen uudistamista
  • pyrkivät aidosti uuden kehittämiseen
  • lähtevät nopeasti käyntiin
  • joiden tuottama tieto on siirrettävissä käytäntöön


Rahoituspäätöksiä tehdään viisi–kuusi kertaa vuodessa lukuunottamatta jatko-opinnäytteitä, joista päätetään kahdesti vuodessa. Seuraavat rahoituspäätökset tehdään maanantaina 12.2.2018. Silloin käsitellään hakemukset, jotka on tallennettu apurahajärjestelmään maanantaihin 22.1.2018 klo 12.00 mennessä.


Print&Media

Graafinen Teollisuus ry:n jäsenlehti

pm3_huhtikuu2018_kansi_500px


Liiton omat sertifikaatit

Gt laatusertifikaattilogo
Graafisen tuotannon 

laatusertifikaatti


GT Ympäristösertifikaattilogo
Graafisen tuotannon

ympäristösertifikaatti


Hiilijalanjäljen laskentaan

ClimateCalc


Lue lisää ClimateCalc-laskurista.

 

ClimateCalc-laskuri painotalon ja painotyön hiilijalanjäljen laskentaan