Graafinen Teollisuus ry

Graafinen Teollisuus ry on graafisen alan yritysten elinkeinopoliittinen etujärjestö. Edunvalvonnan lisäksi liitto pyrkii parantamaan jäsenyritystensä kilpailukykyä, yhteistyötä ja osaamista.
Lue lisää


Sari Niemi jatkaa Gt:n puheenjohtajana

SariNiemiLiiton hallitukseen ja pk-johtokuntaan ei uusi vuosi tuonut suuria muutoksia. Uusi hallitus kokoontui ensimmäisen kerran tostaina 2.2.2017.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Sari Niemi(Kirjapaino Koliprint Oy). Myös varapuheenjohtajat säilyvät entisinä: toimitusjohtaja Jari Avellan (PunaMusta Oy) ja Osmo Latvala(Reilat Oy), joka jatkaa myös pk-johtokunnan puheenjohtajana.

Hallituksessa aloitti yksi uusi jäsen, kun toimitusjohtaja Jarkko Viheriävaara (Lönnberg Painot Oy) liittyi joukkoon liiton hallituksessa alusta asti istuneen Jarmo Porkan (Painotalo Plus Digital Oy) paikalle. Kiitämme Jarmoa yhteisistä vuosista – hänen liiton hyväksi antamansa työpanos on ollut arvokas – ja toivotamme Jarkon tervetulleeksi mukaan. 

Pk-johtokunnassa Jarmo Porkan tilalle valittiin syyskokouksessa toimitusjohtaja Magnus Stenström (Waasa Graphics Oy). 

Hallituksen ja pk-johtokunnan kokoonpanot näet tästä.

Kirjatyöntekijöiden uusi TES on nyt voimassa

TES uudistuu

Jo pari vuotta vanhan kirjatyöntekijöiden työehtosopimuksen kanssa rinnakkain voimassa ollut nk. työaika-TES astui sitovana voimaan helmikuun alussa. Työaikauudistus ei koske sanomalehtitaloja, joilla on kuitenkin mahdollisuus ottaa määräykset käyttöön paikallisesti sopimalla.


Uusien määräysten tavoitteena on joustavoittaa työajan sijoittamista. Merkittävin muutos on mahdollisuus yötyöhön myös siviilipainoissa. Niissä yrityksissä, joissa jo aikaisemminkin on tehty yötyötä paikallisen sopimuksen perusteella, on uusien työaikamääräysten käyttöönotto edellyttänyt kompensaatiosta sopimista yhdessä ja yksimielisesti.

Aikaa yritysten sisäisiin kompensaationeuvotteluihin liitot antoivat 31.8.2016 saakka; mikäli yrityksissä ei löydetty yhteisymmärrystä kompensaation ratkaisutavasta, liittojen yhteinen työryhmä ratkaisi asian syksyn aikana. Työryhmässä Viestinnän Keskusliiton (nykyisin Medialiitto) ja Team Teollisuusalojen ammattiliiton edustajien kanssa istunut Gt:n liittojohtaja Lasse Krogell kertoo, että noin puolessa yrityksistä sopimus saatiin aikaiseksi omin voimin. Yhteensä yötyötä koskevan kompensaatiopäätöksen tarvitsi noin 20 graafisen alan yritystä.

Yötyön vapautumisen lisäksi uutta ovat vuosityöaika, tasoitusvapaat sekä kuukausipalkka. Myös lisien laskenta muuttui.

Tavastialle on hyvä lopettaa!

Tavastia

Liitto tilasi noin vuosi sitten painotuotteen (ja muidenkin mainosmedioiden) tehokkuutta mitanneen tutkimuksen myynnin ja markkinoinnin professori Petri Parviselta. Tulokset osoittavat printin tehokkuuden myynnin ja erityisesti myyntikatteen kasvattajana. Lue lisää tutkimuksesta jäsensivuilta. 

Markkinoinnin myyntivaikutus -nimisen tutkimuksen tuloksia esittelevä seminaarikiertue on liikkunut syksyn aikana eri puolilla Suomea: Turussa, Tampereella, Oulussa ja Helsingissä. Tilaisuudet oli tarkoitettu jäsenyritysten asiakkaille ja ne onnistuivat kaikilla paikkakunnilla hyvin. 


Roadshow päättyi 23.11. Helsingin legendaariselle Tavastia-klubille. Vieraita oli salissa noin 150 ja tunnelma innostunut. 


Kiitos kaikille jäsenyritysten aktiivisille myyjille onnistuneesta kiertueesta!


Lue lisää ensi viikon jäsenkirjeestä!


Palveluhakemisto

 

 

TapahtumakalenteriPrint&Media

Graafinen Teollisuus ry:n 

jäsenlehti

PM8_joulukuu2016_kansi_500px_web


Liiton omat sertifikaatit

Gt laatusertifikaattilogo
Graafisen tuotannon 

laatusertifikaatti


GT Ympäristösertifikaattilogo
Graafisen tuotannon

ympäristösertifikaatti


Hiilijalanjäljen laskentaan

ClimateCalc


Lue lisää ClimateCalc-laskurista.

 

ClimateCalc-laskuri painotalon ja painotyön hiilijalanjäljen laskentaan


VTS voi rahoittaa sinunkin kehityshankkeesi

VTS_sRGB_

Viestintäalan tutkimussäätiö edistää painetun ja sähköisen viestinnän kilpailukykyä sekä viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä myöntämällä tukea tutkimus- ja kehityshankkeille sekä matka-avustuksia alalla toimiville yrityksille ja henkilöille.

VTS rahoittaa hankkeita, jotka:

  • tukevat toimialan rakenteen uudistamista
  • pyrkivät aidosti uuden kehittämiseen
  • lähtevät nopeasti käyntiin
  • joiden tuottama tieto on siirrettävissä käytäntöön

Rahoituspäätöksiä tehdään viisi–kuusi kertaa vuodessa lukuunottamatta jatko-opinnäytteitä, joista päätetään kahdesti vuodessa. 


Print Power ja Two Sides

Print Power on Euroopan laajuinen hanke, joka kertoo painotuotteen tehokkuudesta mainoskanavana ja markkinointi-mixin osana sekä sen ympäristövaikutuksista. Julkaisemme kaksi kertaa vuodessa Print Power -lehden, jonka voit tilata liiton toimistosta


PP2 2014 KansiPP_1_2015_KANSI
Kansi_PP_2-2015Kansi-PP8
PP2_2016_kansi 

 

Liity jäseneksi Print Power          -hankkeeseen!

Print Power -verkosto kasvaa. Kun maksat pienen vuosittaisen osallistumismaksun, saat kaikki hankkeen tuottamat lehdet ja oppaat käyttöösi maksutta - voit siis tilata esimerkiksi uusinta Print Power -lehteä jaettavaksi omille asiakkaillesi. Vuoden 2017 alusta alamme julkaista myös säännöllistä uutiskirjettä. Parempaa tukimateriaalia painotuotteen myyntiin ja markkinointiin on vaikea löytää.


Tutustu Print Power -jäsenyyteen ja liity mukaan!